מחסנים 9,10 גב ים יבנה

1/2

שנה: 1997

מזמין: חברת מבני תעשיה   

אדריכלות: