מעון יום לקשיש יהוד

1/2

שנה: 1992

מזמין: א.ש.ל    

אדריכלות: