בית הספר יהודה המכבי -אנטיגונוס - תל אביב

1/4

שנה: 2014

מזמין: החברה הכלכלית תל אביב יפו 

אדריכלות: אליקים אדריכלים